Chính Sách Bảo Mật

 

1. Bảo mật

MODORO biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với Khách hàng vì vậy MODORO cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Khách hàng.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức MODORO thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ. Khi Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ của MODORO có nghĩa là Khách hàng hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi cam kết không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân Khách hàng.

2. Thu thập thông tin khách hàng đặt mua các gói giải pháp

Trong quá trình khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ, chúng tôi thu thập thông tin về dịch vụ mà bạn sử dụng và cách thức sử dụng của bạn. Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng, bằng cách sử dụng Dịch vụ, các thông tin liên quan đến tài chính, kế toán, hoạt động kinh doanh, tài khoản ngân hàng, cơ cấu tổ chức và các thông tin tài chính hoặc thông tin cá nhân doanh nghiệp của khách hàng đã nhập và thao tác trên Phần mềm sẽ được lưu trữ trên máy chủ mà sử dụng để vận hành Phần mềm.

3. Sử dụng thông tin cá nhân

Mục tiêu của MODORO là mang lại cho doanh nghiệp, khách hàng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm:

- Liên hệ để trao đổi thông tin sản phẩm/ dịch vụ chúng tôi cung cấp và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

- Gửi thông tin về chính sách, điều khoản, dịch vụ của chúng tôi cũng như những thay đổi về chính sách, dịch vụ.

- Xử lý khiếu nại phát sinh, nâng cấp dịch vụ.

- Có thể liên kết với một số đơn vị khác – đối tác của chúng tôi để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Những đơn vị này cũng phải tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp sản phẩm, dịch vụ.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ theo thời gian sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MODORO.

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin bảo mật

MODORO và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng, sử dụng và triển khai phần mềm.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH MODORO DIGITAL

Địa chỉ liên hệ: Tầng 7, Tòa nhà VCN Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang Khánh Hòa

Email: info@modoro.com.vn

Trường hợp thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân, người tiêu dùng khách hàng có thể liên hệ: info@modoro.com.vn

7. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống của MODORO

Trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân, khách hàng có quyền yêu cầu MODORO quyền truy cập. Hoặc nếu có bất cứ thắc mắc nào về điều khoản cá nhân, bảo mật, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: info@modoro.com.vn

8. Đảm bảo an ninh Tài khoản và mật khẩu

Khách hàng cam kết áp dụng các quy định bảo mật thích hợp và cần thiết liên quan đến việc truy cập và sử dụng tài khoản và mật khẩu, đảm bảo quyền truy cập và sử dụng Phần Mềm không vi phạm Quy định này; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ của Người Sử Dụng do mình quản lý.

Khách hàng có nghĩa vụ thông báo cho MODORO tất cả các vi phạm an ninh đối với mật khẩu và tài khoản, truy nhập trái phép vào Phần Mềm ngay lập tức khi phát hiện hành vi vi phạm.

Trong suốt thời hạn thực hiện Hợp Đồng này, mỗi Bên cam kết tuân thủ và không xâm phạm quyền đối với tài sản trí tuệ của Bên còn lại.

MODORO cam kết không truy cập, tiết lộ tài khoản và mật khẩu, hoặc thay đổi các thông tin tài khoản trừ khi: Theo yêu cầu của Khách hàng hoặc Theo yêu cầu của Tòa Án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, MODORO sẽ ngay lập tức thông báo cho Khách hàng về việc cung cấp thông tin như vậy.

9. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng, bằng cách sử dụng Dịch vụ, các thông tin của liên quan đến tài chính, kế toán, hoạt động kinh doanh, tài khoản ngân hàng, cơ cấu tổ chức và các thông tin tài chính hoặc thông tin cá nhân/doanh nghiệp khác của Khách hàng (sau đây gọi là "Thông tin") đã nhập và thao tác trên Phần Mềm sẽ được lưu trữ trên máy chủ mà MODORO sử dụng để vận hành Phần Mềm.

MODORO đảm bảo và cam kết không truy cập, thay đổi Thông Tin; chia sẻ, tiết lộ hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào nào khác trừ khi được sự cho phép của Khách hàng. Đồng thời, MODORO sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết và trong phạm vi cho phép để đảm bảo sự bảo mật của các Thông Tin nói trên.