Tin tức

blog

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào doanh nghiệp làm thay đổi sản xuất như thế nào?

Việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào doanh nghiệp giúp thay đổi rất nhiều mặt lợi ích

blog

Ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Bài viết phân tích những thách thức nền kinh tế Việt Nam trước sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0). Một trong những khó khăn lớn nhất mà doanh nghiệp Việt đối mặt chính là năng lực cạnh tranh suy giảm do năng suất lao động thấp

blog

Tự động hóa doanh nghiệp

Tự động hoá doanh nghiệp đang trở thành xu thế phát triển doanh nghiệp tất yếu trong thời đại Công nghệ 4.0.Tự động hóa không chỉ giảm tải áp lực quản lý cho chủ doanh nghiệp, giảm chi phí vận hành mà còn tác động tích cực đối với tốc độ tăng trưởng doanh thu.

blog

Doanh nghiệp tự động với đòn bẩy DISC

Trong thời kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, doanh nghiệp mọc lên như nấm, và đa số vẫn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà chủ doanh nghiệp tự làm tự quản.

blog

Các kênh Digital Marketing phù hợp để phát triển cho ngành thương mại điện tử

Các kênh Digital Marketing phù hợp để phát triển cho ngành thương mại điện tử